«Нова українська школа»

новая украинская школа
11:01, 29 Січень 2018

«Нова українська школа»: що вона змінює і в який бік? Про це ми постаралися розповісти в статті. 

«Нова українська школа – наша ключова реформа», – вважають у Міністерстві освіти і науки України. І пояснюють головну мету проекту: створити школу, в якій буде приємно вчитися, і яка буде давати учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у житті.
В «нову українську школу» має бути приємно ходити учням, тому що в ній прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловлювати та відстоювати свою точку зору, бути відповідальними громадянами. У той же час, і батькам повинно подобатися відвідувати цю школу, оскільки в ній будуть панувати співпраця та взаєморозуміння.
Звучить красиво, але скільки ми вже чули красивих слів з приводу різних реформ, і скільки вже разів бачили, як гарними словесами все і обмежується. Тому, природно, й учні, й вчителі, й батьки хочуть дізнатися детальніше, що ховається під ефектною назвою проекту «Нова українська школа», наскільки вона «нова» та наскільки «українська». Міністерство освіти і науки надало нам таку можливість, розповівши докладніше про основні майбутні зміни в системі шкільної освіти. 
Одразу відзначимо, що в Міністерстві не приховують, що реформа шкільної освіти розрахована на роки, бо неможливо швидко змінити традицію, виплекану в Україні протягом багатьох десятків років. Однак зміни вже почалися, і Міністерство робить все, щоб вони виявилися невідворотніми. Зокрема, у вересні 2017 року було прийнято новий Закон «Про освіту», який регулює основні принципи нової освітньої системи. На черзі – прийняття нового закону «Про загальну середню освіту», в якому будуть більш детально розкриті зміни, та затвердження нового Державного стандарту початкової освіти.
Зараз цей стандарт апробується в 100 школах по всій Україні (по два перших класи). Учні, що стали школярами в 2017-му, вчаться по-новому: оволодівають знаннями й навичками через діяльність, а під час ранкового «кола» вчаться висловлювати свої думки й почуття, слухати інших. З наступного навчального року по-новому будуть вчитися всі першокласники України.
Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі почнуть працювати за іншими підходами, тому Міністерство спільно з громадською спілкою «Освіторія», міжнародним фондом «Відродження» та студією онлайн-освіти EdEra вже почали навчання тих вчителів, які візьмуть в цьому році перші класи. 
Основні принципи реформи шкільної освіти викладені в Концепції «Нової української школи». Там можна знайти інформацію про цінності реформи (наприклад, орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливе фінансування і т. д.), основні компетенції й бачення, яким повинен бути випускник такої школи. Коротко про нововведення розказано в формі питань і відповідей. 
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?
Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. У Міністерстві освіти і науки переконані, що це – головне. Адже мета «Нової української школи» – виховати інноватора й громадянина, який вміє приймати відповідальні рішення й дотримуватися прав людини. Замість запам'ятовування фактів і визначень понять, учні придбають компетенцію. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність людини успішно соціалізуватися, здійснювати професійну і/або подальшу навчальну діяльність. Таким чином, формується ядро знань, на яке будуть накладатися вміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, які знадобляться випускникам української школи в професійному і приватному житті.
Список компетентностей, які повинні придбати учні, закріплений Законом «Про освіту». Він складався з урахуванням «Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (прийняті в 2006 р.). Серед них:
вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (якщо вона відрізняється від державної) та іноземними мовами;
математична компетентність;
компетентність в галузі природничих наук, техніки і технологій;
інноваційність;
екологічна компетентність;
інформаційно-комунікаційна компетентність;
навчання протягом життя;
громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту й здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав та можливостей;
культурна компетентність;
підприємливість і фінансова грамотність.
Відзначимо, що Державні стандарти можуть розширювати цей список.
Спільними для всіх компетенцій є так звані «наскрізні вміння»: читання з розумінням, вміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, творчий підхід, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
Щоб придбати вище перераховані компетентності, школярі вчитимуться по так званій системі діяльнісного підходу – частіше щось робити замість того, щоб просто сидіти за партами та слухати вчителя. 
Також Концепція «Нової української школи» пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Це сприяє тому, щоб учні отримували цілісне уявлення про світ, оскільки при такому підході вони вивчають явища з точки зору різних наук, навчаються вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.
А ще реформа передбачає створення належного освітнього середовища. Це поняття не обмежується наявністю якісної техніки або меблів, хоча завдяки децентралізації, фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база. 
Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї, прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. 
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ?
Як справедливо вважають автори Концепції «Нової української школи», вчитель – це та людина, на якій тримається реформа. Без нього (неї) неможливі ніякі зміни, тому один з головних принципів Концепції – мотивований учитель. Звідси мета: сприяти професійному та особистісному зростанню вчителів, підвищувати їхній соціальний статус.
Щоб вчити по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – вибирати навчальні матеріали, імпровізувати й експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».
Міністерство може пропонувати типові навчальні програми, однак будь-який вчитель або авторська група зможуть їх доповнювати або створювати свої. Учитель тепер обмежений тільки Державним стандартом. У цьому документі позначені результати, що повинні знати й вміти учні, які закінчили певний етап навчання.  А те, як досягти цих результатів, учитель буде визначати сам.
Учитель, який отримав свободу вчити, повинен отримати і свободу вчитися. Ця свобода теж передбачена реформою. Половину обов'язкових годин підвищення кваліфікації вчитель зможе проходити не в інститутах післядипломної педагогічної освіти, а там, де сам захоче. Є тільки дві вимоги до нього: за п'ять років час, витрачений на підвищення кваліфікації, має скласти 150 годин, і таке навчання має відбуватися щороку.
Зараз Міністерство освіти і науки розробляє процедуру, за якою бюджетні кошти, що виділяються на підвищення кваліфікації вчителів, можна було б направляти громадським і приватним організаціям.
А щоб мотивувати вчителів ще й фінансово, Міністерство введе сертифікацію. Це добровільна перевірка, проходження якої дозволить вчителям отримувати 20-відсоткову надбавку до посадового окладу та звільнить від атестації.
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКІЛ?
«Нова українська школа» передбачає, що навчальні заклади повинні отримати більше свободи дій, оскільки відповідальність і свобода йдуть рука об руку. Тому Закон «Про освіту» передбачає кадрову автономію. Тепер директор школи може самостійно призначати своїх заступників, приймати на роботу та звільняти педагогічних працівників. Крім того, керівники шкіл (як і вчителі) вже приймаються на роботу за строковим контрактом. Директор школи обирається за конкурсом. Одна людина зможе бути на цій посаді не більше двох термінів – до шести років. Якщо вона (він) призначається на цю посаду вперше, перший термін становитиме два роки. Після цього терміну ця людина зможе займати інші посади в цій школі або брати участь в конкурсі директорів в іншій школі.
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ БАТЬКІВ?
Один з принципів «Нової української школи» – партнерство, в тому числі між школою і батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а значить – впливати на освітній і виховний процеси. Тепер батькам буде легше контролювати фінанси школи. Всі навчальні заклади, які отримують публічні кошти (наприклад, бюджетні кошти та благодійні внески), зобов'язані оприлюднити свій кошторис та інформацію про витрати. Батьки тепер можуть здійснювати перерахування благодійних внесків цілеспрямовано на школу, а не збирати гроші, які дуже складно враховувати й контролювати.
Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу - вчителями, учнями, адміністрацією і батьками - наріжний камінь, який допоможе досягти всі інші результати. Адже тільки так можна втілити головну мету: змінити освітнє середовище, запровадити навчання для життя. А головне – зробити українську школу відкритою, цікавою і сучасною.
Джерело: www.mon.gov.ua
Публікуючи основні положення Концепції «Нової української школи», ми пропонуємо нашим читачам висловити свою думку з даної проблеми.