Обережно – туберкульоз!

туберкульоз
03:06, 27 Червень 2018

За критеріями ВООЗ, початок епідемії туберкульозу в Україні зареєстровано у 1995 році.

З метою забезпечення повноцінної та ефективної відповіді на епідемію туберкульозу в Україні створено Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна».
Особливістю цієї епідемії в Україні є те, що радянська система надання протитуберкульозної допомоги передбачала виявлення туберкульозу за допомогою флюорографії, далі – ізоляцію у протитуберкульозному диспансері до завершення лікування. Тобто хворий на туберкульоз цілковито був під опікою держави та системи охорони здоров’я до одужання. Після здобуття незалежності країна не могла належним чином підтримувати таку систему, не було можливості призначити пацієнту відповідну схему лікування через відсутність препаратів, коштів на утримання великих протитуберкульозних закладів не вистачало, а захворюваність стрімко зростала, з’явились стійкі до лікування форми туберкульозу. 
Стрімке зростання захворюваності на туберкульоз, збільшення випадків захворювання на поєднані інфекції туберкульозу та ВІЛ, зростання захворюваності на стійкі до лікування форми туберкульозу стали справжнім викликом для української системи охорони здоров’я. Стало очевидним, що зусиль медичних працівників недостатньо, необхідно залучати до подолання епідемії громадські організації та міжнародну спільноту. Починаючи з 2000 року проблеми епідемії туберкульозу допомагали подолати міжнародні фонди, такі як Агентство США з міжнародного розвитку, Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією. Україна отримувала також кошти Світового банку й інших міжнародних фондів та організацій. 
До подолання проблем туберкульозу та поєднаної інфекції туберкульозу та ВІЛу долучились великі міжнародні організації, такі як ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), РАТН (Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я, штаб-квартира розташована в місті Сієтл, США, працює більше ніж у 80 країнах світу), МБФ «Альянс громадського здоров’я» та інші. Крім того, до боротьби з туберкульозом активно залучено Товариство Червоного Хреста України, ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ», ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА», БО «Світло надії», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», БО «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» та інші. 
За останні 10 років з’явились організації, які сконцентровані саме на боротьбі з туберкульозом та захисті прав людей, які постраждали від нього, такі як Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ», Благодійний фонд боротьби з туберкульозом «ВІТА-ЛАЙТ». Такий швидкий розвиток громадського сектора дає величезні можливості для організації надання допомоги, орієнтованої на потреби пацієнта, та для захисту прав пацієнтів, надання їм соціальної підтримки. Крім того, кожна з названих організацій має свій унікальний досвід роботи в царині подолання епідемії туберкульозу, але до останнього часу взаємодія громадських організацій була недостатньою. Стала очевидною необхідність створення платформи для обміну досвідом, розробки спільної стратегії, поширення найкращих практик, проведення інформаційних заходів для привернення уваги до існуючих проблем, покращання взаємодії громадських організацій із державою, міжнародною спільнотою. Важливим кроком є подальший розвиток громадянського суспільства в Україні, широке залучення неурядових організацій до активної участі у протидії туберкульозу, створення та розвиток нових організацій.
З метою забезпечення повноцінної та ефективної відповіді на епідемію туберкульозу в Україні, консолідації зусиль держави, громадських організацій, спільнот людей, які постраждали від туберкульозу, міжнародних фондів створено Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна».
12 березня 2018 року відбувся перший Загальний форум Партнерства, в якому 41 учасник – науковці, експерти, люди, які хворіли на туберкульоз, керівники медичних установ та організацій, у тому числі протитуберкульозних диспансерів – оголосили про створення Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна» і створили Керівний комітет та Секретаріат для ефективного управління та стратегічного розвитку цього перспективного об’єднання. 
Метою своєї діяльності Партнерство «Зупинимо туберкульоз. Україна» обрало об’єднання зусиль членів Партнерства для ефективного сприяння подоланню в Україні епідемії туберкульозу до 2035 року, як це передбачено в рамках Цілей сталого розвитку ООН та Стратегії ВООЗ боротьби з туберкульозом; а також об’єднати зусилля суспільства, урядових та неурядових організацій у досягненні цілі Глобального плану боротьби з туберкульозом Партнерства «Стоп ТБ 2016–2020».
Партнерство має величезний потенціал, адже вже об’єднало зусилля більше ніж 40 організацій та установ, серед яких міжнародні організації та організації, що надають послуги супроводу лікування туберкульозу на амбулаторному етапі пацієнтам; члени Партнерства мають величезний досвід у проведенні інформаційної роботи та адвокації впровадження ефективних заходів із протидії туберкульозу в Україні. 
Відповідно до рішень Загального форуму, Стратегії та плану дій Партнерства пріоритетними напрямами його діяльності є:
– залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, підвищення рівня громадської обізнаності, вирішення проблем, пов’язаних із негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінацією;
– розвиток можливостей та інституційного потенціалу ТБ-спільнот, адвокація їх діяльності, залучення до діяльності Партнерства;
– розроблення та реалізація плану заходів щодо впровадження Глобальної ініціативи «Міста, вільні від туберкульозу» (ZERO TB initiative). Інформування регіональних органів влади, місцевого самоврядування та громад щодо Ініціативи;
– адвокація впровадження соціального замовлення щодо надання послуг хворим на туберкульоз у регіонах України, розробка рекомендацій для покращання ситуації, поширення найкращих практик, розробка відповідних пропозицій для державних інституцій;
– проведення незалежного моніторингу виконання заходів Національної програми з протидії туберкульозу та підготовка інформаційних матеріалів із пропозиціями для покращання ситуації;
– участь у розробці та впровадженні Національної стратегії адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для підтримки Національної програми з протидії туберкульозу в Україні на 2018–2023 роки;
– розбудова інституційної спроможності Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», адвокація та забезпечення державної  підтримки діяльності Партнерства; 
– налагодження сталої співпраці з Global STOP TB Partnership, забезпечення участі представників України у міжнародних заходах із питань протидії туберкульозу, підготовка пропозицій на отримання фінансової підтримки реалізації заходів Партнерства; 
– сприяння підготовці та участі делегації України у Нараді високого рівня з питань туберкульозу.
Подолання епідемії туберкульозу вимагає послідовного впровадження ефективної стратегії, яка базується на даних доказової медицини. Цей концептуальний проект моделі протитуберкульозної допомоги, орієнтованої на потреби людей, у країнах Східної Європи та Центральної Азії було підготовлено та опубліковано в 2017 році технічними партнерами регіонального проекту з боротьби з туберкульозом у Східній Європі та Центральній Азії (TB-REP) «Зміцнення систем охорони здоров’я для ефективного контролю туберкульозу, в тому числі з лікарською стійкістю збудника», що здійснюється за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Партнерами цього проекту є Лондонська школа гігієни і тропічної медицини, Лондонська школа економіки і політології, а також Європейське респіраторне суспільство у співпраці з Європейським регіональним бюро ВООЗ, Центром політики і досліджень охорони здоров’я, Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а також з Альянсом громадського здоров’я, Глобальним Партнерством «Зупинимо туберкульоз» та Європейською коаліцією з боротьби з ТБ.
Впровадження цієї моделі дасть змогу покращити раннє виявлення туберкульозу та підвищити ефективність лікування. У місті Одесі та Одеській області вже успішно запроваджено амбулаторне лікування туберкульозу в окремих районах. Крім того, місто Одеса долучилось до ініціативи «Міста, вільні від туберкульозу». Розвиток співпраці між неурядовими організаціями та системою охорони здоров’я в місті Одеса та Одеській області дасть можливість методично правильно впровадити нові підходи до виявлення та лікування туберкульозу, надавати своєчасну та ефективну допомогу людям із поєднаною інфекцією ТБ/ВІЛ та стійкими до лікування формами туберкульозу. 
Для впровадження нової моделі дуже важливою є інформаційна робота як із пацієнтами, так і з медичними працівниками та представниками неурядових організацій. Партнерство формує базу інформаційних матеріалів із профілактики та лікування туберкульозу, поширює найкращий та передовий міжнародний досвід, обмінюється досвідом, сприяє активізації спільнот, залученню нових членів та партнерів щодо подолання епідемії туберкульозу в Україні. Це дає змогу знизити рівень стигми та дискримінації, покращити прихильність до лікування у пацієнтів, покращити взаємодію лікаря та пацієнта, що сприяє поліпшенню ефективності лікування. 
Будь-яка особа може звернутися із запитанням щодо профілактики та лікування туберкульозу, захисту своїх прав як пацієнта або медичного працівника, діяльності Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна», написавши на його офіційну сторінку у соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/StopTB.Ukraine 
Тут також можна ознайомитися з мультфільмами для дорослих і дітей та науковими фільмами для медичних працівників, які допоможуть глибше зрозуміти хворобу, способи її лікування, можливості профілактики, а також інформують, куди звертатися та що необхідно робити, якщо є кашель більше 2-х тижнів або діагноз «туберкульоз» вже встановлено, але страшно звернутись по допомогу з різних причин.
Щоб привернути увагу суспільства до цієї недуги і спонукати його докладати більше зусиль для подолання епідемії захворювання, щороку 24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цю дату було обрано невипадково, адже саме цього дня 134 роки тому німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття ним збудника туберкульозу. Цього року всі члени Партнерства провели інформаційні та просвітницькі акції у понад половині областей України та м. Києві. 
Всесвітня організація охорони здоров’я ставить за мету повне подолання епідемії до 2035 р., а до 2050 р. – досягти нульового рівня смертності та захворюваності на туберкульоз. Для цього передбачено кроки всіх зацікавлених сторін щодо забезпечення якісною медичною допомогою хворих на туберкульоз, рішучі зміни в державній політиці в галузі охорони здоров’я та у системах охорони здоров’я, стимулювання більш активних досліджень та інновацій з метою припинення епідемії та подолання туберкульозу. Тому Партнерство вже долучається до міжнародного руху, який має на меті підвищення політичної прихильності держав до подолання проблеми туберкульозу, в Україні в рамках реформи охорони здоров’я долучається до розробки стратегії розвитку надання протитуберкульозної допомоги населенню. 
Так, 26 вересня 2018 року у Нью-Йорку Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проведе Нараду на високому рівні з питань туберкульозу. З цього приводу Партнерство підготувало пропозиції щодо організації делегації з України, у тому числі щодо проблем у світі та Україні, а також шляхи їх вирішення, які, на нашу думку, необхідно озвучити на Високому засіданні. Відповідний документ за підтримки всіх членів Партнерства надіслано Президенту України, Прем’єр-міністру України, Міністру закордонних справ України, в.о. Міністра охорони здоров’я України, Міністру фінансів України, Міністру соціальної політики України та Міністру освіти і науки України. Зокрема, Президенту України було запропоновано очолити національну делегацію, ініціювати виділення принаймні 0,1% від річних валових внутрішніх витрат всіх країн на дослідження у сфері ТБ, запровадити прозорий та безперебійний механізм державних закупівель сучасних препаратів для лікування туберкульозу та поєднаної інфекції ТБ/ВІЛ, впровадження моделей протитуберкульозної допомоги, орієнтованих на потреби людини. Партнерство також розвиває співпрацю з Парламентською платформою боротьби з туберкульозом, місцевими, регіональними та національними органами влади, міжнародними інституціями. 
Окремим напрямом діяльності Партнерства є впровадження ініціативи «Міста, вільні від туберкульозу». Найвищі показники щодо захворюваності на туберкульоз в Україні мають Одеська, Херсонська, Чернігівська, Миколаївська, Дніпропетровська області та м. Київ. Саме там буде проводитись широка інформаційна кампанія, співпраця з місцевими органами влади щодо розробки та затвердження цільових програм, адвокатування виділення коштів, активізація спільнот і громадськості для контролю за їх використанням. Мер міста Одеси вже підписав резолюцію з наміром долучитися до ініціативи «Міста, вільні від туберкульозу». Оскільки членами Партнерства є організації та установи Одеси та Одеської області, Партнерство планує надавати всебічну методичну та інформаційну допомогу у впровадженні цієї ініціативи шляхом допомоги у розробці стратегії впровадження, пошуку додаткових коштів для супроводу пацієнтів, проведення інформаційної роботи тощо. Базуючись на міжнародному досвіді, Партнерством розпочато роботу щодо долучення до цієї ініціативи м. Києва.
До складу Партнерства можуть долучатися неурядові національні та місцеві організації, державні органи, міжнародні агенції та проекти, об’єднання профспілок, приватний/діловий сектори, релігійні організації, фізичні особи, які спрямовують свою діяльність на подолання епідемії туберкульозу в Україні. Для цього необхідно звернутись до секретаріату Партнерства на електронну адресу: StopTBUkraine@gmail.com
Автор: Наталія Кравчук